МҮҮДЛЭ ЦАХИМ СУРГАЛТЫН СИСТЕМ
  • Мүүдлэ нь цахим сургалтыг удирдахад зориулсан программ хангамж бөгөөд дэлхийн 228 оронд Мүүдлэ ашигласан 53,453 кампус ажиллаж байна. 
  • Манай сургалтын систем нь http://elearn.ecoschools.mn хандаж өөрийн эрхээр нэвтэрснээр суралцана.